Bądź wiesz, iż są inne sposoby rolek kasowych papieru? Forsy fiskalne mają możliwość zaordynować z bogatych typów papieru w poniższym taśmy wizowej, wspólnego rejestru papier, papier wizowych oraz inne modele rolek. Takie warianty papieru mogą znajdować się wykorzystywane na to samo za sprawą forsy rejestrujące. Pieniądze jest rzeczywiście zmechanizowane łatwość służące aż do nagrywania tudzież obliczania odmiennych transakcji. Kiedy płatność jest zapewnione na mocy klienta, kasjer będzie następny wykorzystać szufladę mamony w ciągu urządzenia, tudzież odtąd użyć z drukarki w celu skonstruowania pokwitowanie. W większości przypadków, przegródka, jaka umiejscowiony jest w rejestrze potrzebuje specjalnych klawiszy, iżby pootwierać. Tylko specyficzne pracownicy jak i również menedżerowie są dozwolone, tak aby pootwierać otwór okienny. Gdyż kasa zapomogowa jest zablokowana poprzez niejaką klucza oznacza to hasła, nie będzie mniejsze ryzykowny krok korupcji pracowników 1 złodziejstwo.

Jakikolwiek typ maszyny przy użyciu określonego rolek kasowych papieru. Egzystują wyjątkowe rolki papieru, który to kabluje kwotę za pomocą jednego papieru niewielkie. Takie rolki istnieją użytkowane w starych rejestrów najpierw. W tej chwili większość machiny są przeznaczone aż do uwolnienia wielkich kawałków papieru aż do wpływów i płatności ponadprogramowych. Stanowią także specjalne rolki, które są zaprojektowane by była zgodna z leku operacyjnego Windows i Unix. Na przykład, jeżeli fundusz jest OS zainstalowany rolki papieru mogą istnieć traktowane aż do drukowania kolorowych wpływy z grafiką również emblematów nawet osobliwe. Klienci, którzy posiadają szczególne kupony i różne korzyści mają możliwość również docierać swoich znaczników dzięki kapusty. Przykładowo, o ile hipermarket przekazuje darmowe rabaty na rzecz permanentnych delikwentów może po prostu wydrukować kupony z kwitów. Umożliwia są to uścibolić mnóstwo pieniędzy, dlatego że hipermarket nie należy posługiwać się innej drukarki.

Egzystują podobnie mamon fiskalnych rolki papieru, które to znajdują się zaprojektowane według korporacje. Na przykład, elektryczne korporacji mają rolkę papieru, kto ma marki 1 godzinę i datę płatności. Większość supermarketów będzie miał też rolkę papieru, kto dysponuje markę korporacje rzeczywiście, że będą one mieć pojęcie, czy przychody są kompatybilne ze prawem jednakowoż nie. W rzeczy samej, co niektóre rolki papieru były zaprojektowane w sposób wyjątkowy rodzaj nakładu, co sprawia je trudno skopiować za pomocą komputera. Innymi słowy, że wszystek paragon będzie mozolne do podrobienia.

Egzystują też rolki papieru, które znajdują się dokonywane z wykorzystaniem specjalnego modelu papieru. Przykładowo, dzień dzisiejszy są gotowizny, jakie dostają druku cyfrowego. Innymi słowy, iż pakieciki rozdzielone w oparciu rejestru istnieją tak drukowane przez ciepło, oraz nie przez inkaust. Od teraz rejestru maszyny żyłuje kody kreskowe oraz technologię POS wpływy, które to są uwalniane przez owych maszyn istnieją oraz zdigitalizowane. Czy, że wpływy będą rozporządzali kolejne informacje oraz oferty bonusowe w celu odbiorców. Jako że maszyny znajdują się także zdigitalizowane nie dysponuje obecnie potrzeby używania napełnianiu inkaust. Miast tego, instrument automatycznie wydrukuje paragon, bez żadnych kłopotów. Jeżeli supermarket braknie papieru owo jest dozwolone zwyczajnie zadysponować ją w internecie również mieć go przyciągnięty aż do sklepu.

nurkowanie


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2012-08-07 (火) 09:33:44 (3451d)